TEAMTRAINING ROTTERDAM

TEAMTRAINING ROTTERDAM BIJ VERANDERING VOOR KLEINE TEAMS

Hoge werkdruk, reorganisatie of marktwerking zijn voorbeelden die leiden tot nieuwe ontwikkelingen die veel vragen van organisaties en hun medewerkers. Soms stagneert het doorvoeren van veranderingen of lijkt het maar niet te lukken om de voorgenomen verandering handen en voeten te geven. Het kan ook zijn dat de praktische vertaling van missie en visie op de werkvloer onduidelijk is waardoor het proces stagneert. Als er onderliggende conflicten zijn in de onderstroom, heeft dat weerslag op de bovenstroom en vice versa. Interesse? Klik hier en neem meteen contact op. Werk hieraan met een teamtraining Rotterdam. Welke speciaal is ontwikkeld voor kleinere teams. (9-15 pers.)

INHOUD

Voor een goed rendement en duurzame inzetbaarheid is een goede bovenstroom noodzakelijk. Dit zijn alle beheersbare organisatorische werkprocessen. In de onderstroom spelen alle menselijke emoties en gedragingen die weerslag kunnen hebben op de bovenstroom. Als er onderliggende conflicten zijn in de onderstroom, heeft dat zijn weerslag op de bovenstroom en vice versa. Tijdens de teamtraining voor kleine teams bieden begeleiding door eerst een goede analyse te maken van functioneel en dysfunctioneel gedrag binnen een (klein) team/organisatie.

WERKWIJZE

Onze werkwijze bij teamtraining Rotterdam is procesbegeleiding om vanuit bottum-up te komen tot het gewenste resultaat en advies. Samen met de opdrachtgever/leidinggevende kijken we wat er nodig is om van A naar B te komen. Zo kunnen er belemmerende patronen zijn, waardoor het team of de organisatie niet tot zijn mogelijk potentieel komt en zijn doelen niet behaald. In het traject “teamtraining voor kleine teams”kunnen verschillende creatieve werkvormen worden ingezet. Dit is altijd maatwerk. Afhankelijk van de vraag zijn ook ”heidagen” evt. met overnachting mogelijk. Klik hier voor meer informatie over onze Training/scholing procedure.

VOOR WIE?

Teamtrainingen Rotterdam zijn bedoeld voor kleine teams variërend van 8 t/m 15 werknemers die op weg zijn naar een verandering, of streven naar effectiviteit, werkplezier en duurzame inzetbaarheid.

.Telefoonnummer: +31 6 17238099

Email: desk@cedrus.nl 

Teamtrainingen voor kleine teams

Teamtraining Rotterdam. Een fijn teamtraining voor kleine teams speciaal voor jouw en je team. Werk aan teambuilding, effectiviteit of aan conflicten tijdens teamtraining Rotterdam. We hebben ook veel andere trainingen. Werk aan een nieuwe strategie of nieuwe start met brainstormsessie Rotterdam.

Persoonlijke ontwikkeling

Wil je liever eerst focussen op je persoonlijke ontwikkeling? Ook dat is mogelijk met onze coaching voor persoonlijke ontwikkeling.Scroll naar top