EEN BRAINSTORM ORGANISEREN

Brainstormen is een creativiteitstechniek met als doel, snel en veel nieuwe ideeën genereren over een bepaald onderwerp. Het belangrijkste kenmerk van een brainstormsessie is dat het waardeoordeel uitgesteld wordt, totdat alle ideeën zijn bedacht. Het gaat er dus om dat je vrij kan denken en er geen grenzen zijn, waardoor er creatieve ideeën ontstaan. Maar creatief zijn gaat niet altijd op commando.

Voor wie?

Voor iedereen die behoefte heeft aan een ander perspectief, een nieuwe kijk op een situatie. Heb je behoeft aan OM-denken daar waar je anders zou verder gaan in je oude, vertrouwde vaste denkpatronen? Dan is een brainstormsessie misschien iets voor jou als individu of voor het team.

Brainstormen in twee fases

De Amerikaanse reclametycoon Alex Osborn bedacht daarom in de jaren ’30 een methode hiervoor. Osborn zocht naar nieuwe methodes en inzichten om het creatieve niveau van zijn team te verhogen. Hij bestudeerde filosofen, ondervroeg creatieve wetenschappers en artiesten en onderzocht overlegmethodes uit andere culturen. Zijn onderzoek leidde tot twee cruciale inzichten om tot een goede brainstorm te komen. Uit deze inzichten vormde hij twee fases.

  1. De eerste fase is de idee-generatiefase; oftewel zoveel mogelijk ideeën bedenken zonder grenzen of belemmeringen.
  2. De tweede fase, de idee-evaluatiefase; in deze fase mogen de ideeën beoordeeld en vergeleken worden en worden de voor- en nadelen afgewogen.

Deze twee fases zijn erg belangrijk in een brainstorm. Er is een duidelijk onderscheid in ideeën bedenken en ideeën beoordelen. Vaak worden ideeën meteen afgeschoten tijdens een creatieve sessie, waardoor mensen niet meer de vrijheid voelen om met ideeën te komen en mensen gaan denken in problemen. Dit is dodelijk voor de creatieve sfeer.

“ER IS EEN DUIDELIJK ONDERSCHEID IN IDEEËN BEDENKEN EN IDEEËN BEOORDELEN.”

Aanpak

Voor het bedenken van nieuwe ideeën tijdens een brainstorm maken wij gebruik van speciale creatieve idee-technieken. Dankzij creatieve idee-technieken doorbreek je je denkblokkades en krijg je toegang tot nieuwe ideeën uit verschillende invalshoeken. Dit kan verassende resultaten opleveren voor jezelf als individu, het team of organisatie.

Nieuwsgierig? Maak dan een telefonische afspraak met Ton Fontijn : 06-17238099. Of stuur een e-mail : Tonfontijn @me.com.

Afhankelijk van het aantal deelnemers aan de sessie en de beschikbare tijd en ruimte, werken we afwisselend plenair en in subgroepen aan het oplossen van het vraagstuk

Het uurtarief dat gehanteerd wordt is hetzelfde als van een coachsessie; 125,= euro excl. BTW.