ONTWIKKELASSESMENT

ONTWIKKELASSESSMENT

Het doel van een ontwikkelassessment is ontwikkeling tot stand brengen bij uw medewerker. Hierbij gaat het vaak over ambities, drijfveren, talenten, interessegebieden, capaciteiten, persoonlijkheid en vaardigheden. Vanzelfsprekend is een grondige intake voor dit soort trajecten essentieel. Deze vindt doorgaans plaats met zowel de deelnemer als de opdrachtgever. 

Via de inzet van instrumenten en opdrachten houden we mensen een spiegel voor en kijken we samen heel scherp naar wat wenselijk en haalbaar is. De rapportage naar aanleiding van het assessment bevat duidelijke kwaliteiten, potentieel en aandachtspunten en vooral heldere, concrete ontwikkeladviezen, waar de deelnemer en de organisatie samen mee aan de slag kunnen gaan. 
WAT LEVERT HET OP

Van verbeterpunten naar ontwikkelpunten
Bij het ontwikkelassessment kijken we naar de persoon zijn of haar capaciteiten, talenten, competenties en verbeterpunten. Niet iedereen is even goed in staat om aan de verbeterpunten die uit het ontwikkelassessment blijken te werken. Op sommige punten kan iemand nu eenmaal gemakkelijker ‘veranderen’ dan op andere punten. Daarom onderzoeken we ook in hoeverre iemand in staat zal zijn een positieve verandering aan te brengen in zijn of haar verbeterpunten. 

Inzicht in talent Een ontwikkelassessment zegt niet alleen iets wezenlijks over wat iemand mogelijk zou kunnen doen om zijn of haar persoonlijke effectiviteit binnen een huidige functie te maximaliseren. Het levert ook waardevolle informatie op over talenten en competenties die in een huidige functie niet benut worden. Juist deze informatie is zeer belangrijk en de waarde ervan wordt vaak onderschat. Een niet volledig benut potentieel kan immers ook leiden tot verminderd functioneren. In een ontwikkelassessment wordt meegedacht over de manier waarop iemand zijn of haar functie persoonlijke talenten beter kan benutten. WERKWIJZE

Allereerst wordt er een telefonisch kennismakingsgesprek gehouden om het doel en de vraag in kaart te brengen. Vervolgens wordt een inventarisatie gemaakt en wordt gekeken wat de beste aanpak is. Is dit een enkelvoudige korte vraag, dan krijgt de coachee een aantal gerichte vragenlijsten ( waaronder de MBTI , interesses en waarden) per mail, die de coachee  vervolgens invult. Dit zijn vragenlijsten die het zelfinzicht vergroten en die ter ondersteuning zijn in het coachgesprek. Vervolgens plannen wij een lange coachsessie van ongeveer 1,5 uur in, waarin we aan de slag gaan met de vraag stelling. Hierbij worden de vragenlijsten gebruikt als input. Deze sessie vindt plaats op de locatie Nieuwerkerk aan de IJssel.

HOE ZIET EEN ONTWIKKELASSESSMENT ERUIT?

Een ontwikkelassessment duurt voor een kandidaat meestal een werkdag. Hij of zij vult in de eerste helft van de dag verschillende wetenschappelijke onderbouwde psychologische testen in: een aantal intelligentietesten en persoonlijkheidsvragenlijsten. 

Gedurende de dag wordt de kandidaat geobserveerd door 2 psychologen. Vaak wordt een rollenspel afgenomen om de communicatieve vaardigheden van de kandidaat nader te observeren en te analyseren. 

Tot slot volgt er een diepte-interview met de psycholoog. Daarin worden al enkele uitkomsten van het onderzoek besproken met de kandidaat. De bevindingen en het advies van het ontwikkelassessment worden in een persoonlijk rapport aan de kandidaat -en na diens goedkeuren- aan onze opdrachtgever aangeboden. (Wij zijn wettelijk verplicht toestemming aan de kandidaat te vragen voor het doorsturen van het rapport.) 


WAAROM KIEZEN VOOR CEDRUS?

Wij leveren een aantoonbare bijdrage aan de ontwikkeling van organisaties en medewerkers. Uw doelen zijn ons richtpunt. Wij zoeken bij elke vorm van assessment persoonlijk contact voor de inventarisatie. Verder werken we met beproefde methoden. Onze adviseurs zijn ervaren NIP-psychologen 

Wij zorgen voor een hartelijk ontvangst, bieden testen aan in begrijpelijke taal en werken met deskundige psychologen die zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen

Voelen kandidaten zich ontspannen, dan is het resultaat van het assessment optimaal. 

Scroll naar top