ONTWIKKELASSESSMENT

ONTWIKKELASSESSMENT: ONTDEK JOUW POTENTIEEL

Het doel van een ontwikkelassessment is een ontwikkeling tot stand brengen. Hierbij gaat het vaak over ambities, drijfveren, talenten, interessegebieden, capaciteiten, persoonlijkheid en vaardigheden. 

Via de inzet van instrumenten en opdrachten houden we mensen een spiegel voor en kijken we samen heel scherp naar wat wenselijk en haalbaar is. De rapportage naar aanleiding van het ontwikkelassessment bevat duidelijke kwaliteiten, potentieel en aandachtspunten en vooral heldere, concrete ontwikkeladviezen, waar de deelnemer en de organisatie samen mee aan de slag kunnen gaan. 

WAT LEVERT HET ONTWIKKEL ASSESSMENT OP?

Van verbeterpunten naar ontwikkelpunten
Bij het ontwikkelassessment kijken we naar de persoon zijn of haar capaciteiten, talenten, competenties en verbeterpunten. Daarnaast kijken we welke ondersteuning nodig is om deze verandering in gang te zetten.

Inzicht in talent Een ontwikkel assessment zegt wat iemand mogelijk zou kunnen doen om zijn of haar persoonlijke effectiviteit binnen een functie te maximaliseren en geeft inzichten over persoonlijke talenten en competenties, zodat iemand zijn of haar talenten in de functie beter kan benutten.

HOE ZIET EEN ONTWIKKEL ASSESSMENT ERUIT?

Het ontwikkel assessment duurt voor een deelnemer  meestal een werkdag. Hij of zij vult in de eerste helft van de dag verschillende wetenschappelijke onderbouwde psychologische testen in. o.a. een aantal intelligentietesten en persoonlijkheidsvragenlijsten. Dit onderdeel kan ook online afgenomen worden.

Gedurende de dag wordt de deelnemer geobserveerd door 2 psychologen. Vaak worden rollenspelen afgenomen om de communicatieve en/of leidinggevende vaardigheden van de kandidaat nader te observeren en te analyseren. 

Tot slot volgt er een diepte-interview met de psychologen. Daarin worden al enkele uitkomsten van het onderzoek besproken met de  deelnemer. De bevindingen en het advies van het ontwikkel assessment worden in een persoonlijk rapport aan de deelnemer en na diens goedkeuren- aan onze opdrachtgever aangeboden. (Wij zijn wettelijk verplicht toestemming aan de kandidaat te vragen voor het doorsturen van het rapport.) 

WAAROM KIEZEN VOOR CEDRUS?

Wij leveren een aantoonbare bijdrage aan de ontwikkeling van organisaties en medewerkers. Jouw doelen zijn ons richtpunt. Wij zoeken bij elke vorm van assessment persoonlijk contact voor de inventarisatie (van de vraag). Verder werken we met beproefde methoden. 

Wij zorgen voor een hartelijk ontvangst, bieden testen aan in begrijpelijke taal en werken met twee ervaren psychologen die zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen, zodat deskundigheid gewaarborgd is . Voelen kandidaten zich ontspannen, dan is het resultaat van het assessment optimaal. 

ONTWIKKELASSESSMENT

VOOR

Voor iedereen die meer wil ontdekken op het gebied van ambities, drijfveren, talenten, interessegebieden, capaciteiten, persoonlijkheid en vaardigheden.

WERKWIJZE ONTWIKKELASSESSMENT ROTTERDAM
  • Telefonische kennismaking
  • Invullen (online) onderzoek
  • Meerdere interviews
  • Rollenspellen
  • Uitgebreide rapportage

Vraag ook naar onze speciaal op maat gemaakte ontwikkelassessments

WAAROM CEDRUS

Uw doelen zijn ons richtpunt. Onze adviseurs zijn ervaren NIP-psychologen 


.Telefoonnummer: +31 6 17238099

Email: desk@cedrus.nl 

Focus jij je liever op keuzes in je loopbaan? Ontdek ons loopbaanscan traject.
Resultaat bij ontwikkel assesment

ONTDEKKEN

Ontdek meer op het gebied van jouw ambities, drijfveren, talenten, capaciteiten en vaardigheden.

TALENTEN BENUTTEN

Leer hoe je jouw talent en vaardigheden nog beter kan benutten in jouw functie.. PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT

Vergroot jouw persoonlijke effectiviteit door maximaal te presteren binnen jouw functie aan de hand van jouw talenten.

Scroll naar boven