Outplacement

Outplacement

Outplacement biedt een unieke kans om nieuwe, onbekende kwaliteiten te ontdekken om daarmee zorgvuldig een loopbaanpad uit te stippelen en de ideale functie te verwerven (hoeveel mensen durven niet uit hun dagelijkse ‘routine’ te stappen) en te gaan doen wat hen echt interesseert! Outplacement kan een uitkomst zijn wanneer een medewerker een nieuwe baan zoekt vanuit een werkende situatie of wanneer deze ontslagen is of dreigt te worden.

Inhoud

Outplacement is meestal onderdeel van een sociaal plan in het geval van een reorganisatie, na een onoplosbaar werkconflict of bij het vastzitten in een carrière.

Outplacement (letterlijk vertaald : uitplaatsing) is er op gericht voor de werknemer snel een nieuwe en passende baan te vinden en het ontslag minder pijnlijk en acceptabeler te maken. Outplacement professionals ondersteunen je bij o.a. je persoonlijke profilering, presentatie en netwerken. Zij hebben een gedegen kennis van de arbeidsmarkt. Uit onderzoek blijkt dat outplacement ondersteuning de kans op nieuw werk met 30% vergroot.

Voor wie
  • Outplacement biedt toekomstperspectieven in de volgende situaties:
    • Het boventallig zijn geworden door reorganisatie of fusie
    • Het niet meer synchroon lopen van de persoonlijke capaciteiten met de eisen van de functie
    • Een ontstane onwerkbare situatie
    • De uitdaging in de huidige functie voldoet  niet langer
Werkwijze

Na afstemming met de opdrachtgever, plannen we een persoonlijke intake met de medewerker. Wederzijdse verwachtingen en de uitgangssituatie staan centraal. Het is een moment voor beide partijen om af te tasten of wij bij elkaar passen. Na positieve bevindingen en wederzijdse afstemming wordt een individueel plan van aanpak opgesteld met daarin de doelen van het ouplacement- c.q. loopbaanbegeleidingtraject, passende instrumenten en het aantal uren. Dit is tevens afhankelijk van de vraagstelling en behoefte bij de medewerker.

Investering

De kosten voor outplacement hangen sterk af van de inspanningen die nodig zijn om die baan te vinden die goed past. Dat heeft uiteraard te maken met wat iemand in huis heeft en of er vraag is naar de gewenste functie. Over het algemeen liggen de vergoedingen -kosten- voor outplacement tussen de 3000 en 6000 euro.

In de praktijk worden de kosten voor een outplacementtraject vooral bepaald door de hoogte van de ontslagvergoeding die met de werkgever wordt afgesproken. Met ingang van juli 2015 is deze vergoeding min of meer wettelijk vastgelegd. De voormalige kantonrechtersformule vervalt hiermee en de ontslagvergoeding wordt dan vervangen door het transitiebudget. Elke vaste of tijdelijke werknemer heeft recht op zo´n transitiebudget. Deze vergoeding kan vervolgens gebruikt worden voor outplacement of voor een opleiding. Is ontslag om economische reden aan de orde dan maakt en outplacementtraject vaak deel uit van het sociaal plan.

Voor de Belastingdienst zijn kosten, gemaakt voor een outplacement en/of loopbaanbegeleiding voor bedrijven en particulieren aftrekbaar onder de post ‘studiekosten/scholingsuitgaven’. Van belang bij de aftrek van kosten voor scholing of studie is dat deze worden gedaan in het kader van het verwerven van inkomen uit werk.