Outplacement

Outplacement

Een nieuwe baan is een ingrijpend proces. Of iemand nu op eigen initiatief de stap naar een andere functie neemt of niet: professionele ondersteuning is niet alleen nuttig, het is zelfs gewenst. Cedrus maakt daar al meer dan 20 jaar haar werk van. In op maat gesneden outplacement programma’s wordt een helder inzicht verschaft in de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Elke keer gericht op uw persoonlijke vragen.

 • Wij bieden u praktische en concrete ondersteuning bij het:
  • inzicht krijgen in uw persoonlijke kwaliteiten
  • helder krijgen van uw wensen m.b.t. de toekomst
  • opstellen van uw persoonlijk profiel
  • vergroten van uw sollicitatievaardigheden (CV, brief, analyse van vacatures, presentatie en gesprekken)
  • verkennen van uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt
  • netwerken
  • vinden van vacatures
  • solliciteren

Outplacement via Cedrus is outplacement zonder onnodige toeters en bellen. Want wanneer ontslag aan de orde is geldt vaak één belangrijke prioriteit: een nieuwe baan die echt passend en duurzaam is. Cedrus biedt ontslagen of boventallig verklaarde medewerkers de sleutel naar die nieuwe baan met een professioneel en persoonlijk outplacementtraject. Wij helpen binnen afzienbare tijd resultaat te boeken. Concreet, realistisch en betaalbaar

Wat kunnen onderdelen zijn van een outplacement traject

In een eerste gesprek gaan we inventariseren hoeverre u het ontslag mentaal heeft verwerkt. Gedwongen ontslag hakt er flink in. In de eerste plaats omdat uw inkomen stopt en – meestal – wordt vervangen door een – lagere – WW-uitkering, terwijl de vaste lasten als hypotheek of huur gewoon doorlopen. Bovendien stopt bij ontslag de eventuele opbouw van een pensioen. Ook emotioneel komt ontslag meestal hard aan. Wie wordt ontslagen kan zich afgewezen voelen, ook al liggen er uitsluitend economische motieven aan het ontslag ten grondslag. Niet alleen het zelfvertrouwen wordt aangetast, werk heeft voor veel mensen ook een belangrijke sociale functie. Wie ontslagen is, voelt zich niet zelden buitengesloten en eenzaam. Dat betekent dat u pas vooruit kunt kijken naar nieuw, ander werk als u de gevolgen van het ontslag heeft verwerkt. Dan pas kunt u de energie opbrengen om zich op iets nieuws te richten. Het is belangrijk de tijd te nemen om te bekijken in hoeverre u het ontslag emotioneel heeft verwerkt.