Teamtraining

Teamtraining bij verandering

Hoge werkdruk, reorganisatie, marktwerking: nieuwe ontwikkelingen en noodzakelijke veranderingen vragen veel van organisaties en hun mensen. Soms stagneert het doorvoeren van veranderingen of lijkt het maar niet te lukken om de voorgenomen verandering handen en voeten te geven. Het kan ook zijn dat de praktische vertaling van missie en visie op de werkvloer niet lukt en onduidelijk is waardoor het proces stagneert. Als er onderliggende conflicten zijn in de onderstroom, heeft dat zijn weerslag op de bovenstroom en visa versa.

Voor een goed rendement en duurzame inzetbaarheid is een goede bovenstroom noodzakelijk. Dit zijn alle beheersbare organisatorische werkprocessen. In de onderstroom spelen alle menselijke emoties en gedragingen die zijn weerslag kunnen hebben op de bovenstroom. Als er onderliggende conflicten zijn  in de onderstroom,  heeft dat zijn weerslag op de bovenstroom en visa versa. Wij bieden begeleiding door eerst een goede analyse te maken van functioneel en dysfunctioneel gedrag binnen een team/organisatie.

Most Recent Entries