Teamtraining bij verandering

Hoge werkdruk, reorganisatie, marktwerking: nieuwe ontwikkelingen en noodzakelijke veranderingen vragen veel van organisaties en hun mensen. Soms stagneert het doorvoeren van veranderingen of lijkt het maar niet te lukken om de voorgenomen verandering handen en voeten te geven. Het kan ook zijn dat de praktische vertaling van missie en visie op de werkvloer niet lukt en onduidelijk is waardoor het proces stagneert. Als er onderliggende conflicten zijn in de onderstroom, heeft dat zijn weerslag op de bovenstroom en visa versa.

Inhoud

Voor een goed rendement en duurzame inzetbaarheid is een goede bovenstroom noodzakelijk. Dit zijn alle beheersbare organisatorische werkprocessen. In de onderstroom spelen alle menselijke emoties en gedragingen die zijn weerslag kunnen hebben op de bovenstroom. Als er onderliggende conflicten zijn  in de onderstroom,  heeft dat zijn weerslag op de bovenstroom en visa versa. Wij bieden begeleiding door eerst een goede analyse te maken van functioneel en dysfunctioneel gedrag binnen een team/organisatie.

Voor wie

Kleine teams variërend van 8 t/m 15 mensen. Teams  op weg naar een verandering , die streven naar  effectiviteit, werkplezier en duurzame inzetbaarheid.

Werkwijze

Onze werkwijze is procesbegeleiding om vanuit bottum- up te komen tot het gewenste resultaat en advies. Samen met de opdrachtgever/leidinggevende kijken we wat er nodig is om van A naar B te komen. Zo kunnen er belemmerende patronen zijn, waardoor het team/organisatie niet tot zijn mogelijk potentieel komt en zijn doelen niet behaald. In het traject kunnen verschillende creatieve werkvormen worden ingezet. Dit is altijd maatwerk . Afhankelijk van de vraag zijn ook ”heidagen” evt. met overnachting mogelijk.

Resultaat

Afhankelijk van de doelstelling.

Investering

Op aanvraag.