Coaching

Het doel van individuele coaching is je te begeleiden in je persoonlijke ontwikkeling en professionele groei en je op een hoger niveau te brengen in je werk en je leven. Om op meer ontspannen en succesvolle manier te werken, te communiceren, samen te werken en/of leiding te geven en je persoonlijke en zakelijke doelen te halen.

Inhoud

Coaching is een professionele manier van het begeleiden van leerprocessen bij individuen. De begeleiding is resultaatgericht, en het gewenste resultaat is tweeledig:

 • Verbetering van de performance in gestelde doelen
 • Vergroting van de zelfverantwoordelijkheid (eigenaarschap) voor het leerproces.
 • Voorbeelden van coachvragen:
  • Waarom kom ik steeds in bepaalde situaties terecht?
  • Hoe kan ik beter omgaan met weerstand van mezelf en van anderen?
  • Waarom vinden anderen mij vaak lastig (maar ik mezelf niet)?
  • Hoe breng ik balans in mijn werk- en privéleven?
  • Hoe kan ik meer impact hebben in mijn werkveld?
  • Welke kant wil ik op in mijn loopbaan?
  • Waar vind ik (tijdelijk) een klankbord en reflectie op mijn eigen functioneren?
Voor wie

Als je op bepaalde punten vastloopt in je professionele en/of persoonlijke leven en bereid bent kritisch naar jezelf te kijken, kan individuele coaching veel voor je betekenen.

Een coachtraject is een unieke manier om in de spiegel te kijken. Precies de goede vragen, die jouw gedachten op gang brengen. Individuele Coaching helpt je verder in je professionele én persoonlijke leven.

Werkwijze

In het eerste kennismakingsgesprek besteden we vooral aandacht wat jouw vraag of doel is. Waar deze vraag vandaan komt en wat je in welke tijd wilt bereiken?

Binnen dit gesprek kunnen we je dan direkt aangeven wat onze aanpak en werkwijze zal zijn.

Wij hebben geen standaardwerkwijze, maar sluiten aan bij jouw behoeften en jouw manier om inzicht te verwerven en te leren.

We kunnen dan ook aangeven hoeveel gesprekken er nodig zijn om jouw doel te bereiken.

Onze ervaring is dat er gemiddeld 5 gesprekken plaatsvinden over een periode van een half jaar.

Resultaat

Aan het eind van het traject heb je een persoonlijke blauwdruk in de vorm van een verslag, met daarin duidelijk weergegeven jouw:

Persoonlijke stijl
Acht belangrijkste talenten
Persoonlijk advies hoe je je talenten meer in kunt gaan zetten en tot hun recht kunt laten komen
Dit persoonlijke profiel kan je de komende jaren richting geven en je helpen bij het maken van beslissingen.

Wandeloptie