Ontwikkelassessment

Het doel van een ontwikkelassessment is ontwikkeling tot stand brengen bij uw medewerker. Hierbij gaat het vaak over ambities, drijfveren, talenten, interessegebieden en over al dan niet bijpassende capaciteiten, persoonlijkheid en vaardigheden.

Vanzelfsprekend is een grondige intake voor dit soort trajecten essentieel. Deze vindt doorgaans plaats met zowel de deelnemer als de opdrachtgever.

Via de inzet van instrumenten en opdrachten houden we mensen een spiegel voor en kijken we samen heel scherp naar wat wenselijk en haalbaar is. De rapportage naar aanleiding van het assessment bevat duidelijke kwaliteiten, potentieel en aandachtspunten en vooral heldere, concrete ontwikkeladviezen, waar de deelnemer en de organisatie samen mee aan de slag kunnen gaan.

Met duidelijke informatie vooraf leggen wij uit wat iemand kan verwachten en stemmen wij de precieze vraagstelling af.

Wat levert het op

Van verbeterpunten naar ontwikkelpunten
Bij het ontwikkelassessment kijken we naar iemands capaciteiten, talenten, competenties en verbeterpunten. Niet iedereen zal even goed in staat zijn om aan de ‘verbeterpunten’ te werken, die uit het ontwikkelassessment naar voren komen. Op sommige punten kan iemand nu eenmaal gemakkelijker ‘veranderen’ dan op andere punten. Daarom onderzoeken we ook in hoeverre iemand in staat zal zijn een positieve verandering aan te brengen in zijn of haar verbeterpunten die tot een beter functioneren leiden.

Inzicht in talent 
Een ontwikkelassessment zegt niet alleen iets wezenlijks over wat iemand mogelijk zou kunnen doen om zijn of haar persoonlijke effectiviteit binnen een huidige functie te maximaliseren. Het levert ook waardevolle informatie op over talenten en competenties die in een huidige functie niet benut worden. Juist deze informatie is zeer belangrijk en de waarde ervan wordt vaak onderschat. Een niet volledig benut potentieel kan immers ook leiden tot verminderd functioneren. In een ontwikkelassessment wordt gericht meegedacht over hoe iemand in zijn of haar functie persoonlijke talenten optimaler kan benutten.

Hoe

Hoe ziet een ontwikkelassessment eruit?

Een ontwikkelassessment duurt voor een kandidaat meestal een werkdag. Hij of zij vult in de eerste helft van de dag verschillende wetenschappelijke onderbouwde psychologische testen in: een aantal intelligentietesten en persoonlijkheidsvragenlijsten.

Gedurende de dag wordt de kandidaat geobserveerd door 2 psychologen. Vaak wordt een rollenspel afgenomen om de communicatieve vaardigheden van de kandidaat nader te observeren en te analyseren.

Tot slot volgt er een diepte-interview met de psycholoog. Daarin worden al enkele uitkomsten van het onderzoek besproken met de kandidaat. De bevindingen en het advies van het ontwikkelassessment worden in een persoonlijk rapport aan de kandidaat -en na diens goedkeuren- aan onze opdrachtgever aangeboden. (Wij zijn wettelijk verplicht toestemming aan de kandidaat te vragen voor het doorsturen van het rapport.)

Waarom Cedrus

Waarom kiezen voor het Assessment Center van Cedrus?

Waarom Cedrus

We leveren een aantoonbare bijdrage aan de ontwikkeling van organisaties en medewerkers. Uw doelen zijn ons richtpunt. We zoeken bij elke vorm van assessment persoonlijk contact voor de inventarisatie. Verder werken we met beproefde methoden. Onze adviseurs zijn ervaren NIP psychologen.  En u heeft vaste aanspreekpunten binnen onze organisatie. Daarnaast biedt Cedrus mogelijkheden voor verdere ontwikkeling , zoals coachingstrajecten.

  • Persoonlijk en resultaatgericht
  • Co-makership in organisatieontwikkeling
  • Twee adviseurs beoordelen kandidaat (4 ogen principe)
  • Wij werken vanuit kennis van uw organisatie
  • Professioneel op basis van beproefde methoden en Cotan-gecertificeerde persoonlijkheidstesten
  • Elk assessment is maatwerk
  • Ervaren en NIP-geregistreerde adviseurs

We zorgen voor een hartelijk ontvangst, bieden testen aan in begrijpelijke taal en werken met deskundige psychologen die zijn aangesloten bij het
Nederlands Instituut van Psychologen.

Voelen kandidaten zich ontspannen, dan is het resultaat van het assessment optimaal. En kunt u gericht keuzes maken.