Ontwikkelassessment

Het doel van een ontwikkelassessment is ontwikkeling tot stand brengen bij uw medewerker. Hierbij gaat het vaak over ambities, drijfveren, talenten, interessegebieden en over al dan niet bijpassende capaciteiten, persoonlijkheid en vaardigheden.

Vanzelfsprekend is een grondige intake voor dit soort trajecten essentieel. Deze vindt doorgaans plaats met zowel de deelnemer als de opdrachtgever.

Via de inzet van instrumenten en opdrachten houden we mensen een spiegel voor en kijken we samen heel scherp naar wat wenselijk en haalbaar is. De rapportage naar aanleiding van het assessment bevat duidelijke kwaliteiten, potentieel en aandachtspunten en vooral heldere, concrete ontwikkeladviezen, waar de deelnemer en de organisatie samen mee aan de slag kunnen gaan.

Met duidelijke informatie vooraf leggen wij uit wat iemand kan verwachten en stemmen wij de precieze vraagstelling af.

Van verbeterpunten naar ontwikkelpunten
Bij het ontwikkelassessment kijken we naar iemands capaciteiten, talenten, competenties en verbeterpunten. Niet iedereen zal even goed in staat zijn om aan de ‘verbeterpunten’ te werken, die uit het ontwikkelassessment naar voren komen. Op sommige punten kan iemand nu eenmaal gemakkelijker ‘veranderen’ dan op andere punten. Daarom onderzoeken we ook in hoeverre iemand in staat zal zijn een positieve verandering aan te brengen in zijn of haar verbeterpunten die tot een beter functioneren leiden.

Inzicht in talent 
Een ontwikkelassessment zegt niet alleen iets wezenlijks over wat iemand mogelijk zou kunnen doen om zijn of haar persoonlijke effectiviteit binnen een huidige functie te maximaliseren. Het levert ook waardevolle informatie op over talenten en competenties die in een huidige functie niet benut worden. Juist deze informatie is zeer belangrijk en de waarde ervan wordt vaak onderschat. Een niet volledig benut potentieel kan immers ook leiden tot verminderd functioneren. In een ontwikkelassessment wordt gericht meegedacht over hoe iemand in zijn of haar functie persoonlijke talenten optimaler kan benutten.