Omgaan met rouw en verlies op de werkvloer

Omgaan met rouw en verlies op de werkvloer

In het werk kun je geconfronteerd worden met mensen in verliessituaties, zoals: overlijden, verlies van fysieke functies (zoals bij ziekte, amputatie, CVA) maar ook bij ouderschap van een gehandicapt kind, groter organisatieveranderingen of ontslag. Je kunt dan te maken krijgen met de (heftige) emoties en de onmacht van de ander  en/of die van jezelf.

Het gaat er hierbij om hoe je de veerkracht bij jezelf en de ander kunt vergroten.

Inhoud

Verlies en rouw van de ander kan ook bij een professional “oud zeer” naar boven brengen. Parallel aan de cliënt kun je jezelf dan kwetsbaar en onmachtig voelen. Aan het verlies die de ander ondervindt, is feitelijk niets te doen. Het onvermogen om vanuit de  beroepsinhoudelijke kennis iets op te lossen, kan het gevoel geven te falen als professional. De confrontatie met de diverse vormen van verlies stelt je keer op keer voor een lastige opgave. Hoe kunt je je  professioneel opstellen, ook als het omstandigheden betreft die jouwzelf raken? Hoe besteed je op gepaste manier aandacht aan de vragen van cliënten? En hoe kun je helpen hen te begeleiden in dit proces en jezelf staande weten te houden?

Binnen de training komt aan bod:

  • Je herkent de fasen van rouwverwerking en thematiek.
  • Je herkent de fase waarin de cliënt verkeert en stemt de begeleiding hierop af.
  • Je kan het verlies herkennen, erkennen en bespreekbaar maken.
  • Je kan interventies toepassen m.b.t. verliessupport en het transitieproces.
  • Je herkent de verschillende copingstijlen
  • Je faciliteert het creëren van (verlies)support
  • Je herkent signalen om door te verwijzen (diagnostische vaardigheden)
  • Je bent je bewust van zijn eigen gedragspatronen in relatie tot verliesverwerkingsinterventies
  • Je bent je bewust van je eigen copingstijl en support
  • Visie: Professioneel handelen gaat verder dan het instrumenteel volgen van richtlijnen en protocollen, maar vraagt om betekenis geven aan de situaties die zich voordoen.
Voor wie

Professionals die beroepsmatig te maken hebben met verlies situaties. De training is geschikt voor een groep van 8-20 personen en is altijd maatwerk. Offerte voor incompany-training is opvraagbaar.

Werkwijze

Er wordt gebruik gemaakt van de laatste theoretische inzichten op het gebied van rouw en verlies, waaronder Manu Keirse. Tevens wordt er een koppeling gemaakt met de praktijk door het werken met actuele casuïstiek. Wij werken beide vanuit ons eigen vakgebieden (psychologie en ergotherapie) waarbij we gebruik maken van onze expertise op dit gebied.

Het is een combinatie van theorie en praktijkgerichte opdrachten, ook dus leren door zelf ervaring op te doen met oefeningen.

Resultaat

De training ‘ rouw en verlies’ biedt de gelegenheid om te verkennen hoe je jezelf als professional persoonlijk verhoudt tot verlies en rouw en vergroot het inzicht in het rouwproces, zodat je ondersteuning kunt bieden in  de verschillende rouwfasen. Aan het einde van de  tweedaagse training  zijn je eigen vaardigheden en inzicht vergroot in op het gebied van verwerking van rouw en verlies. Naast inzicht in de psychologie en theoretische aspecten rondom het rouwproces, zal bewustwording van eigen gedrag en houding ten aanzien van dit thema leiden tot meer handvatten voor duurzamere inzetbaarheid als professional.

Investering

De training is geschikt voor een groep van 8-20 personen en is altijd maatwerk. Offerte voor incompany-training is opvraagbaar.

Most Recent Entries