Loop­baan en achtergrond

Ik ben Minjou Lemette en werk sinds 2002 vanuit Cedrus als coach, loop­baanad­viseur en trainer. In mijn eigen loop­baan heb ik vele wegen bewandeld, die ertoe geleid hebben dat ik meer mijn hart ben gaan volgen en vanuit bezieling mijn werk ben gaan doen. Ik ben geworden wie ik ben door verschillende inspiratiebronnen waaronder; bijzondere ontmoetingen, boeken, natuur en kunst. Als para­medicus en adviseur werkte ik in ver­schil­lende gezond­hei­d­szorg instellin­gen in bin­nen –en buiten­land. Het oplei­den en begelei­den van ver­schil­lende mensen heeft ertoe geleid me te focussen op trainen en coachen.

Het oplei­den en begelei­den van ver­schil­lende mensen heeft ertoe geleid me te focussen op trainen en coachen. In 2009 startte ik de opleiding provo­catieve coach­ing bij het IEP en had het gevoel thuis te komen. In 2013 heb ik de master begeleidingskunde afgerond, waardoor ik naast het begeleiden van individuen ook kleine teams heb begeleid in verandertrajecten.

Naast mijn coach­- en begeleidingswerk, ben ik schri­jf­ster van vak­lit­er­atuur voor ergother­a­pie en geef post-hbo train­in­gen op het gebied van effec­tief com­mu­niceren en rouw & verlies. Als docent ben ik part-time ver­bon­den aan de oplei­d­ing ergother­a­pie bij de Hogeschool van Rotterdam. Tevens heb ik loopbaantrainingen voor professionals verzorgd en ben als HR-coach werkzaam voor medewerkers van de hogeschool Rotterdam.

Wat kan het je oplev­eren om ervoor te kiezen om juist bij mij te komen?

Ik ben een ervaren pro­fes­sional. Ik begeleid zowel vanuit de Hogeschool Rotterdam, als zelfstandig ondernemer mensen en teams die ergens in vastlopen en/ of meer uit het leven en werk willen halen. Ik zoek samen naar zingeving en het inzetten van je potentieel.

Mijn uit­gangspunt is dat mensen meer kun­nen hebben dan wij in het alge­meen denken. Kern van mijn benader­ing is humor, uitdag­ing en echt contact.